Kommande händelser · Under veckan är det sportlov och trafiken beräknas inte bli lika intensiv under rusningstiden på morgonen eller kvällen. Gång-och cykelbron över Norrbron stängs av 1 mars.

Sportlov

För sportlovsfirare som ska upp till fjällen, tänk på att det är Vasaloppet söndag 1 mars, om ni kan så rekommenderas det att undvika riksväg 70. Det är aktiviteter flera dagar och framkomligheten till och från Sälen och Mora räknas vara mycket begränsad.

Sprängningsarbeten på Ekerö

Projekt Förbifart Stockholm intensifierar arbetet med Lindö tunnel. Mellan slutet av februari och slutet av mars kommer framkomligheten att begränsas dagtid genom området kring Lindö.

Av säkerhetsskäl kommer ett körfält att stängas av i riktning mot Ekerö i området kring Lindö. Detta sker vardagar mellan klockan 9.30 och 14.00 och trafiken ut mot Ekerö leds då om till ett av körfälten in mot Stockholm. Inskränkningen planeras pågå under en månads tid.

Vid själva sprängningarna stoppas trafiken helt under några minuter.

Söndagen den 1 mars stängs gång- och cykelbron av över Norrström

Gång- och cykelbron rivs för att möjliggöra sommarens byte av järnvägsbron över Norrström så från och med söndagen den 1 mars stängs gång- och cykelbron av över Norrström. En ny gång- och cykelbro kommer att ersätta den gamla bron och den planeras vara klar vid årsskiftet 2020/2021.

 

Alternativ väg

Informationsskyltar med kartor finns utplacerade i området som berörs och orange skyltning visar förslag på alternativ gång- och cykelväg via Vasabron och Gamla Stan.

Det går även att resa med gratis pendelbåtar mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen. Passagen från Gamla Stans tunnelbanestation till Riddarholmen och gångbron över Söder Mälarstrand är öppna under hela perioden.

Arbete på Holländargatan förlängs

Det fjärrvärmearbete som startade 22 januari på Holländargatan förlängs en månad och beräknas pågå till sista mars.
Under arbetstiden är Holländargatan avstängd mellan Wallingatan och Kammakargatan. Arbetet pågår även på Kammakargatan vilket innebär begränsningar i framkomligheten. Gående kan passera arbetsområdet.

Flygplatsinfarten vid Bromma blocks byggs om

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Flygplatsinfarten byggs en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Ulvsundavägen och anslutningen till Bromma Flygplats och Bromma Blocks.
Längs Flygplatsinfarten byggs också en gång- och cykelbana som ansluter till Hangar 5, där det byggs fyra hus för kontor, hotell och handel.

Under byggtiden kommer det att vara tre körfält öppna. Två körfält från Bromma flygplats/Bromma Blocks mot Ulvsundavägen och ett körfält mot Bromma flygplats och handelsområdet samt befintlig gångbana längs Flygplatsinfarten.

Arbetena påbörjas i mars 2020 och beräknas avslutas våren 2022.

Broarbete vid Bredängs Allé

Måndag 24 februari påbörjas ett broarbete vid Bredängs Allé. Det är ett tätskikt som ska bytas på bron. Arbetet beräknas pågå till sista maj. Under tiden arbetet pågår är endast ett körfält öppet mellan Tankebyggarbacken och Vita Liljans väg. Trafiken passerar växelvis förbi arbetsplatsen.

Årstadalsinfarten är avstängd nattetid

Från och med natt mot tisdag 25 februari till 29 mars pågår ett broarbete vid Årstadalsinfarten. Arbetet pågår klockan 21.00 till 05.00 och under arbetstiden är vägen avstängd.

Schaktarbete på Vasagatan 14

Flera körfält är avstängda på grund av det schakt arbete över Vasagatan, mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken. Endast ett körfält är öppet i vardera riktning under arbetets gång.
Arbetet pågår måndag 24 februari till slutet av mars.

Hamngatan och Malmskillnadsgatan avstängda nattetid

Hamngatan och Malmskillnadsgatan stängs av nattetid på grund nedmontering av arbetsbodar.

  • Malmskillnadsgatan stängs av varje natt under perioden 24 februari till 1 mars klockan 22.00 – 05.00
  • Hamngatan/Sveavägen stängs av natt mot söndag 1 mars klockan 23.00–05-00.

Evenemang

Ricky Gervais uppträder på Ericsson Globe fredag 28 februari klockan 19.30.

Fotboll på Tele2 Arena

Måndag 24 februari möter Hammarby – Varberg klockan 19.00

EM Kval Basket Ericsson Globe

Måndag 24 februari möter Sverige - Turkiet klockan 20.00

Hockey på Hovet

Fredag 28 februari möter AIK - Modo klockan 19.00