Slussen · Från och med fredag 14 februari klockan 22.00 till måndag 2 mars klockan 05.00 är Stadsgårdsleden avstängd för all motortrafik, gående och cyklister i höjd med Slussen.

Från och med fredag 14 februari klockan 22.00 till måndag 2 mars klockan 05.00 är Stadsgårdsleden avstängd för all motortrafik, gående och cyklister i höjd med Slussen. Detta på grund av förberedande arbeten och monteringen av Slussens nya bro. Bron har inte anlänt till Slussen än och därför kommer Stadsgårdsleden behövas stängas av ytterligare en gång vid ett senare tillfälle, men tack vare alla förberedande arbeten som görs nu kommer avstängningen endast pågå torsdag - söndag. Men när detta sker är i dagsläget oklart. 

Alla trafikslag som normalt passerar Slussen mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand kommer att ledas om. Under denna period tar sedan ett intensivt arbete vid inom det avstängda området.

Så påverkas kollektivtrafiken

Varken tunnelbanan eller bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna kommer att påverkas av avstängningen, däremot kommer citybussarna från Nacka/Värmdö att påverkas.

Dessa busslinjer berörs:

  • 25C dras in
  • 405 dras in
  • 411C dras i
  • 435C enbart morgontrafik till Medborgarplatsen
  • 443C dras in
  • 445C enbart morgontrafik, körs till Slussen
  • 446C dras in (istället större turtäthet på 446 till Medborgarplatsen)
  • 448C ersätts av L418 till Orminge
  • 480C enbart morgontrafik till Medborgarplatsen

För mer information om din resa med kollektivtrafiken se reseplaneraren på sl.se 

Avstängningen kommer med stor sannolikhet att påverka trafiken i staden långt utanför Slussen. Stor vikt har lagts på att informera i tid på omkringliggande vägnät för att ge trafikanterna möjlighet att planera sin resväg.  

Man har valt att genomföra avstängningen i anslutning till och under sportlovsveckan för att ha så lite trafikpåverkan som möjligt.

Som gående kan man ta sig hela vägen till bussterminalen. Bilister och cyklister kommer att hänvisas till Folkungagatan längre österut.

Komplicerade arbeten pågår under avstängningen

Under de två veckorna som Stadsgårdsleden är avstängd ska en mängd olika arbeten utföras. Först och främst ska den nya bron skjutas på plats och monteras på sina stöd mellan Slussen och Gamla stan.

Den 3 400 ton tunga bron kommer under ett skede att vridas över Stadsgårdsleden med bara cirka en meter till marken. Därför behöver alla lyktstolpar att rensas bort och byggstaket inom området innan bron sätts på plats.

Bron ska sedan finjusteras till rätt höjd och fogar ska gjutas.
Efter att bron kommit på plats och Stadsgårdsleden öppnats igen är det fortfarande mycket arbete kvar med att färdigställa bron. Bron ska asfalteras, elinstallationer ska göras och ett antal olika kontroller ska utföras. Och gatorna runt bron ska förberedas för trafikomläggningen senare i höst.