SÖDERMALM · Miljözon klass 2 infördes på Hornsgatan den 15 januari i år. Miljözonen har införts för att förbättra luftkvaliteten på Hornsgatan och närliggande gator.

Miljözon klass 2 omfattar större delen av Hornsgatan. I västlig riktning sträcker sig miljözonen från nedfarten till Söderleden fram till Lignagatan. I östlig riktning från Långholmsgatan fram till Bellmansgatan.

miljozon-hornsgatan-karta.png

På Stockholms stads webbplats kan du läsa mer om miljözon på Hornsgatan samt hitta kartor över alternativa körvägar.