STÖRNINGSHANTERING · VägAssistans i Stockholm har nått en ny milstolpe. Under förra året utfördes över 10 000 uppdrag ute på vägarna.

VägAssistans har en viktig roll att varna, skydda och assistera vid olika incidenter, olyckor eller avstängningar. Dessutom förebygger de olyckor och upprätthåller framkomligheten genom att rensa vägarna från olika typer av hinder och skräp.

– Vi ser en konstant ökning av antal uppdrag som VägAssistans utför varje år, vilket säkerligen kan kopplas till ökad trafikmängd. Förra året utfördes över 10 000 uppdrag, vilket är en ökning med tio procent från året dessförinnan, berättar Lars Hedenström, projektledare för VägAssistans på Trafikverket.

VägAssistansbilarna är utrustade för att kunna hjälpa till vid fordonshaverier, undanröja hinder och upprätthålla tunnelsäkerheten. Då fordonen används för att skydda vid olyckor är de utrustade med ett påkörningsskydd baktill samt ljusskyltar med budskap och pilar som göra det lättare för trafikanter att veta hur de ska agera. Numera får VägAssistans köra med blåljus så att de kommer snabbare fram till en olycka för att skydda drabbade, blåljusenheter och övriga trafikanter. Det, i sin tur, betyder också att vägarna blir framkomliga snabbare.

VägAssistans är ett samarbete mellan Trafikverket och Stockholms stad. Fordonen dirigeras och styrs av vägtrafikledarna på Trafik Stockholm. Trafikledarna bevakar vägsystemet och upptäcker hinder och olyckor, samtidigt som de får in information från SOS Alarm, polisen och allmänheten.

I TV-serien Vägens hjältar, på Kanal 5, får vi bland annat följa VägAssistans arbete och dess dagliga och nära samarbete med Trafik Stockholm och övriga blåljusenheter.