Getingmidjan · Gång- och cykelbron över Norrström stängs av 1 mars Trafikverket river gång- och cykelbron för att möjliggöra sommarens byte av järnvägsbron över Norrström. En ny gång- och cykelbro kommer att ersätt

Gång- och cykelbron över Norrström stängs av 1 mars

Trafikverket river gång- och cykelbron för att möjliggöra sommarens byte av järnvägsbron över Norrström. En ny gång- och cykelbro kommer att ersätta den gamla bron.

För att skapa en mer tillgänglig och mindre bullrig miljö kommer Trafikverket också att sätta upp säkerhets- och bullerskydd längs med den nya järnvägsbron. Den nya gång- och cykelbron planeras vara klar vid årsskiftet 2020/2021.

Järnvägsbroöverbyggnaderna ska bytas ut

Det är ett arbete som måste göras från vattnet och som inte kan göras med gångbroarna på plats.

Gångbroarna över Söderström och Norrström måste tas bort för att det ska vara möjligt att byta ut järnvägsbroarnas överbyggnader. De befintliga broöverbyggnaderna kommer att lyftas av från vattnet där gångbroarna finns. Nya broöverbyggnader lyfts sedan på, även det från vattnet. Gångbroarna skulle förhindra bytet av broöverbyggnaderna och tas därför bort.

I samband med att gångbroarna återställs gör Trafikverket en del förbättringar. Gångbron på Söderströmsbronbreddas så att den blir lika bred som Norrströmsbron.

Anslutningen till Riddarholmen från gångbron på Norrströmsbron breddas och räckena höjs till 1,40 m, vilket ökar säkerheten för de som cyklar.

Befintlig belysning ersätts av riktad belysning som ger en förbättrad och jämnare ljusbild på gångbron.

Alternativ väg

Informationsskyltar med kartor finns utplacerade i området
som berörs och orange skyltning visar förslag på alternativ gång- och cykelväg via Vasabron och Gamla Stan.

Det går även att resa med gratis pendelbåtar mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen. Passagen från Gamla Stans tunnelbanestation till Riddarholmen och gångbron över Söder Mälarstrand är öppna under hela perioden.


Längre avstängning för gång- och cykelbron

Sommaren 2020 byter vi överbyggnaden på järnvägsbron över Norrström. Trafikverket behöver först ta bort gång- och cykelbron för att kunna utföra förberedande arbeten på järnvägsbron som ligger alldeles intill.

Måndagen den 22 juni stängs järnvägsbron av för all tågtrafik. När avstängningen för tågtrafiken hävs måndagen den 17 augusti kommer arbetena med att bygga den nya gång- och cykelbron att påbörjas. Därför är den planerade avstängningen av gång- och cykelbron längre än avstängningen av järnvägen.