Kommande händelser · Under veckans vardagsnätter är Norra länken och södra länken avstängda. På söndag 13 december är det tidtabellskifte för SL, detta sker varje år för att förbättra och utveckla kollektivtrafiken.

Norra länken nattavstängd

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 8 december stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 9 december stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 10 december stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö.

Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 11 december stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.
Natten mot fredag 11 december stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Luntmakargatan avstängd 

Luntmakargatan är avstängd fram till den 25 december mellan Kungstensgatan och Rehnsgatan på grund av ett arbete med vattenledningar.

Beläggningsarbete på Tellusborgsvägen

Torsdag 10:e till lördag 12 december ska ett beläggningsarbete utföras påTellusborgsvägen, mellan Bäckvägen och Kilabergsvägen. Under arbetstiden är ett körfält avstängt. Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen. 

Så förändras SL trafiken söndag 13 december

Den 13 december går SL över till 2021 års tidtabell vilket innebär förändringar i SL‑trafiken.

Tvärbanan och Lidingöbanan

Den 13 december börjar Tvärbanan att gå till och från Bromma flygplats. På Lidingöbanan sätts två nya tåg i trafik vilket ger 7,5-minuterstrafik som tätast och 10-minuterstrafik istället för 20-minuterstrafik utanför rusningen.

Roslagsbanan och pendeltågen

SL fortsätter att förbättra Roslagsbanan och Trafikverket fortsätter att bygga ut Mälarbanan. Delsträckor på Roslagsbanans Kårstagren och pendeltågets Bålstagren ersätts med buss främst under sommaren och hösten 2021.

På pendeltågets Gnestalinje får en del tåg ändrade avgångstider. Det beror på att pendeltågen kör på samma spår som övrig tågtrafik på sträckan mellan Järna och Gnesta, vilket behöver samordnas.

Pendelbåt

Linje 89 Ekerö–Klara Mälarstrand

En snabbare båt sätts in i trafik så länge det är isfritt i vinter, för att förbättra punktligheten och förkorta restiderna.

Linje 83 Stockholm–Vaxholm-Ramsösund

Linjen får något glesare trafik under den isfria perioden i vinter. När det blir is reduceras trafiken till en båt, vilket innebär färre avgångar och längre restid.

För mer information om hur trafiken förändras hittar ni på sl.se.