Kommande händelser · Nordsydaxeln är avstängd under två nätter. Arbete på Sveavägen medför att även Klaratunneln och Svevägen stängs av nattetid. Från den 20 december går Kårstalinjen hela vägen.

Nordsydaxeln avstängd nattetid

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag den 17 december stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.
Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 18 december stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Klaratunneln avstängd 

Natt mot tisdag 15:e och onsdag 16 december stängs Klaratunneln av i båda riktningar. Det är ett arbete på Svevägen som medför att Klaratunneln behöver stängas av. 

Även Sveavägen påverkas under tiden arbetet pågår.

Natt mot tisdag 15 december är även Svevägen avstängd i norrgående riktning.

Natt mot onsdag 16 december är Sveavägen avstängd i båda riktningar.

Årstaängsvägen avstängd 

Uppställning av mobilkran på Årstaängsvägen. Arbetet pågår tisdag 15 december klockan 19.00 till onsdag 16 december klockan 05.00.

Under tiden arbetet pågår är Årstaängsvägen avstängd mellan Buteljgatan och Sjöviksvägen.

Begränsad framkomlighet på Örbyleden

Förberedande arbeten utförs på Örbyleden mellan Stallarholmsvägen och Fagersjövägen under perioden 12 december till slutet av mars. Även gång- och cykelvägen mellan Hauptvägen och Örbyleden är avstängd och cyklister och gående kommer att ledas om till norra sidan av Örbyleden.

Under tiden arbetet pågår kommer kollektivkörfältet att vara avstängt mot Hökarängen och bussarna kommer därför att köra i höger körfält förbi arbetsområdet. 

Begränsad framkomlighet på Västertorpsvägen

Asfalteringsarbete pågår på Västertorpsvägen mellan Slättgårdsvägen och Johannisdalsgatan från torsdag 17:e till lördag 19 december.

Trafikvakter dirigerar trafiken förbi arbetsplatsen. 

Smalare körfält på Älvsjövägen 

På Älvsjövägen mellan Kabelverksgatan och rondellen vid Götalandsvägen kommer flera arbeten att utföras under perioden 12 december till hösten 2021.

Detta innebär att Älvsjövägen kommer att smalnas av och körfältet i nordlig riktning kommer att ledas om på en tillfällig vägbana, bredvid den befintliga körbanan. Trafiken i sydlig riktning mot Älvsjö station kan åka på befintlig körbana. Hastigheten kommer att begränsas till 30 km/h förbi arbetsområdet.

Kårstalinjen går hela vägen igen

Från den 20 december går tågen åter hela sträckan på Kårstalinjen och ersättningstrafiken upphör. 

När tågen börjar gå hela sträckan läggs den tillfälliga bussterminalen i Täby kyrkby ner. Den busstrafik som har haft linjeförändringar i området kring Täby kyrkby återtar sina vanliga linjesträckningar. De berörda busslinjerna är 611, 611X och 616.