Kommande händelser · Norrortsleden stängs av under två nätter och broreparationer på Danvikstullsbron påverkar framkomligheten nattetid.

Broarbete på väg 505, påverkar väg- och tågtrafikanter

Ett broarbete på väg 505 mellan Järna och Mölnbo startar måndag 31 augusti och pågår fram till onsdagen den 9 september. Under hela den arbetstiden är vägen avstängd. Det påverkar bil- gång- och cykeltrafik. Biltrafiken leds om via E4:an.

Det är en bro som byggs 25 meter öster om järnvägsövergången över järnvägsövergången vid Solviks grindar. Det är en del förberedande arbeten som pågår inför brolyftet men när bron ska på plats kommer även järnvägen att stängas av. Detta sker fredag 4 september klockan 22.00 till måndag morgon klockan 05.00. Under den här tiden ersätts SL-pendeltåg mellan Järna och Gnesta med buss och fjärr- och regionaltåg leds om och får därmed längre restid.  

SL-tågen ersätts med buss 48G som går Järna - Mölnbo - Gnesta i båda riktningarna.

För dig som reser med ersättningsbuss förlängs restiden med cirka 15 minuter. Tänk på att bussarna har andra avgångstider än pendeltågen. Sök din resa på sl.se eller reseplaneraren för att hitta bästa alternativet för dig.

Arbetet beräknas vara helt klart sommaren 2021.

Nattarbete på Norrortsleden

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 1 september stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 2 september stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Ekerövägen stängs av i samband med sprängningar i höjd med Edeby

Från den 3 september kommer Trafikverket att utföra sprängningsarbeten i höjd med Edeby. Då berget ligger inom skyddsavstånd behöver man av säkerhetsskäl stänga av Ekerövägen i samband med sprängning.

Sprängningarna kan komma att ske klockan 10.00 och 14.00 måndag till torsdag och klockan 10.00 på fredagar. 

Arbetena vid Edeby
Sprängningsarbetena i höjd med Edeby är förberedande arbeten för den kommande tillfälliga dragningen av väg 261, Ekerövägen.

Sprängningsarbete vid Lindö tunnel

Samtidigt som Trafikverket behöver stänga av vägen för sprängning vid Edeby finns även möjlighet att stänga av Ekerövägen i samband med sprängningar vid Lindö tunnel. Tider för dessa avstängningar är måndag – torsdag 10.00, 14.00 samt 19.30 (klockan 19.30 endast september ut) och fredagar 10.00. 

Hur påverkas trafiken

Även gång och cykeltrafik kommer att påverkas av sprängningsarbetet eftersom arbetet sker i närheten av gång- och cykelväg. 

I det fall sprängning sker i båda områdena stoppas trafiken närmare Drottningholm i riktning mot Ekerö jämfört med tidigare. I riktning mot Stockholm stoppas trafiken precis som tidigare innan Lindö tunnel.

Kollektivkörfältet avstängt på Folkungagatan 

Kollektivkörfältet stängs av på Folkungagatans norra sida, mellan Tegelviksgatan och Stadsgårdesleden. Det är ett arbete med busshållplatsen som ska utföras under perioden 31 augusti till 2 oktober.