Kommande händelser · Under veckan kommer Nordsydaxeln att vara nattavstängd två nätter, en i varje riktning. Bron över E4/E20 i trafikplats Lindvreten stängs av för all trafik.

Norra länken nattavstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 26 augusti stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Nattjobb på Nordsydaxeln

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron och Södra länken i söder.

Avstängt mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 27 augusti stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Under arbetstiden får ett flertal busslinjer omlagda körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Påverkade busslinjer: 2, 3, 53, 76, 93, 96, 193, 194, 195, 492, 496, 497, 791.

Avstängt mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 28 augusti stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängd.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Under arbetstiden får ett flertal busslinjer omlagda körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Påverkade busslinjer: 2, 3, 53, 76, 93, 96, 193, 194, 195, 492, 496, 497 och 791.

Bron i trafikplats Lindvreten stängs

Den gamla bron över trafikplats Lindvreten utmed E4/E20 Södertäljevägen stängs av för att rivas och på sikt ersättas med en ny större cirkulationsplats och är en del av arbetet med E4 Förbifart Stockholm.

Bron stängs av för all trafik och fordonstrafik hänvisas till trafikplats Lindvreten norra medan gång- och cykeltrafik får använda den nya gång- och cykelbron söder om trafikplatsen.

Bron planeras att stängas natten mot fredag 28 augusti.

Vägarbeten med lokal trafikpåverkan

Sulkyvägen (Västerort)

Sulkyvägen stängs av när arbeten vid järnvägsövergången ska genomföras. Arbete får utföras mellan 25 och 27 augusti (OBS! Nya datum sedan artikeln publicerades första gången). Omledning sker via Ulvsundavägen - Travbanevägen alternativt Bromstensvägen - Gamla Bromstensvägen - Ekstocksvägen - Skiftesvägen för att ta sig till Sulkyvägen söderifrån.

Bäckvägen (Hägersten)

Från 24 augusti till början av november får arbeten utföras på Bäckvägen när ledningsarbeten och gatuombyggnad ska genomföras. Bäckvägen stängs av helt mellan Cedergrensvägen och Tellusborgsvägen under perioden som arbetet pågår. Omledningsväg norrut är Vallfartsvägen - Hägerstensvägen och omledningsväg söderut är Cedergrensvägen - Kransbindarvägen - Pingstvägen.

Luntmakargatan (city)

Luntmakargatan avstängd för genomfart mellan Kammakargatan och Adolf Fredriks Kyrkogata, på grund av en uppställd mobilkran natten mot torsdag 27 augusti. Arbete planerar att ske mellan 00:00 och 06:00. Trafik hänvisas till närliggande gator, exempelvis Sveavägen.