Kommande händelser · Nattavstängningar i Norra och Södra länken. Klaratunneln och Sveavägen stängs av vissa nätter under veckan. Flera beläggningsarbeten påverkar trafiken nattetid.

Nattjobb i Norra och Södra länken

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 18 augusti stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 19 augusti stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Södra länken avstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 20 augusti stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken mot E4/E20 Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 21 augusti stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Avetablering påverkar Klaratunneln och Sveavägen

Under veckan kommer vägsträckor i anslutning till Sergels torg att stängas av nattetid i samband med att byggbodar ska avetableras för projekt Sergelhuset. Avstängda sträckor enligt följande:

  • Natt mot måndag 17 augusti: Klaratunneln och Sveavägen norrgående
  • Natt mot tisdag 18 augusti: Sveavägen norrgående
  • Natt mot onsdag 19 augusti: Klaratunneln och Sveavägen norrgående
  • Natt mot torsdag 20 augusti: Sveavägen södergående
  • Natt mot fredag 21 augusti: Sveavägen södergående
  • Natt mot måndag 24 augusti: Sveavägen södergående

Arbete sker mellan klockan 22.00 och 05.00. Hamngatan kommer inte att stängas av.

Sprängningsarbeten på Ulvsundavägen

Från och med måndag 17 augusti till och med 15 oktober kan trafiken stoppas en kortare stund i samband med planerade sprängningsarbeten på Ulvsundavägen mellan Bromstensvägen och Sulkyvägen. Sprängning kan ske klockan 10.00 och klockan 14.00. Stoppet gäller då båda körriktningarna.

Beläggningsarbete i Brommaplansrondellen

I cirkulationsplatsen vid Brommaplan kommer det att utföras fräsnings- och asfalteringsarbeten nattetid mellan 18 och 20 augusti. Arbete pågår mellan klockan 22.00 och 05.00 och när arbete sker regleras trafiken med trafikvakter och skyddsfordon.

Mobilkran på Regeringsgatan

Mellan 19 augusti och 8 september kommer en mobilkran att ställas upp på Regeringsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Mobilkranen placeras i mitten av körbanan och trafiken i respektive riktning passerar bredvid, där kvarvarande körfältsbredd är 3,5-4,2 meter. Aktivt arbete sker endast klockan 21:00 och 05:00, men mobilkranen står på plats under hela perioden.

Beläggningsarbete i trafikplats Fruängen

I Fruängskopplet, mellan Bredängsvägen och Häradsvägen, kommer det att utföras fräsnings- och asfalteringsarbeten nattetid mellan 19 och 21 augusti. Arbete pågår mellan klockan 20.00 och 06.00 och när arbete sker regleras trafiken med trafikvakter och skyddsfordon.

Vägarbeten med lokal trafikpåverkan

Lästmakaregatan

En fastighet ska byggas om på Lästmakaregatan och framkomligheten kommer att vara begrändad på sträckan mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. Fri fordonshöjd kommer att vara 3,5 meter och tillgänglig körfältsbredd 4 meter. Detta gäller fram till april 2022.

Björnsonsgatan (Västerort)

Björnsonsgatan stängs av vid korsningen med Porthansvägen, österut mot Blackebergsvägen meller 17 augusti och 15 november. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera arbetet, övrig fordonstrafik leds om via Holbergsgatan för att komma runt till andra sidan. Det kommer att vara möjligt för fordon att köra ut på Björnsonsgatan västerut från Porthansvägen.

Vägarbete vid hållplats Alphyddevägen (Nacka)

Hållplats Alphyddevägen i Nacka är tillfälligt indragen på grund av ett vägarbete från och med 17 augusti. Arbetet beräknas att pågå till och med 11 december. Du kan istället resa från hållplats Sickla bro.

Södra Blasieholmen

Åtgärder för förbättrad framkomlighet utförs mellan 17 augusti och 10 september på Södra Blasieholmshamnen, direkt efter Hovslagargatan i riktning Skeppsholmsbron. Arbetet sker i två etapper och ett körfält hålls öppet för passage förbi arbetsområdet.

Holländargatan

En natt mellan 19 och 23 augusti kommer Holländargatan att vara avstängd mellan Olof Palmes Gata och Adolf Fredriks Kyrkogata på grund av bodetablering. Trafik hänvisas med omledningsskyltar Olof Palmes Gata - Norra Bantorget - Barnhusgatan - Adolf Fredriks Kyrkogata. Arbete pågår mellan klockan 22:00 och 05:00.