Påfart i trafikplats Lindvreten flyttas till nytt läge

Foto: Trafikverket

I slutet av sommaren kommer påfarten söderut mot Södertälje i trafikplats Lindvreten flyttas temporärt till nytt läge. Påfart sker från från Kungens kurvaleden vid McDonalds.

Den tillfälliga påfarten är en del i de förberedelser vi gör inför ombyggnationen av trafikplats Lindvreten, som ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya på- och avfarter.

Detta är en tillfällig lösning tills att den nya cirkulationsplatsen är färdigbyggd.

För att komma söderut mot Södertälje kör du ut på E4/E20 direkt från Kungens kurvaleden vid McDonalds, se kartan. Karta_final.jpg

Se område i kartan nedan!