E4 Förbifart Stockholm · Den 13 augusti kommer påfarten till E4/E20 söderut mot Södertälje i trafikplats Lindvreten flyttas temporärt till ett nytt läge. Påfart sker från Kungens kurvaleden vid McDonalds.

Den tillfälliga påfarten är en del i de förberedelser Trafikverket gör inför ombyggnationen av trafikplats Lindvreten, som ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya på- och avfarter.

Detta är en tillfällig lösning tills att den nya cirkulationsplatsen är färdigbyggd.

För att komma söderut mot Södertälje kör du ut på E4/E20 direkt från Kungens kurvaleden vid McDonalds, se kartan. Karta_final.jpg

Karta över området