Kommande händelser · Södra länken stängs av i riktning mot E4/E20 flera nätter i veckan. Arbetet startar redan klockan 20.00 på grund av den rådande minskningen av trafik under kvällstid.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 20.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 7 april, onsdag 8 april och torsdag 9 april stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Avstängningen sker klockan 20.00 till klockan 05.00 i stället för normala 22.00-05.00 på grund av är den rådande minskningen av trafik under kvällstid.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 7 april, onsdag 8 april och torsdag 9 april stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.
Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Omläggning av körfält på E18 vid Arninge

På kvällen 6 april börjar Trafikverket att flytta trafiken på E18 till en tillfällig väg vid Arninge i Täby kommun. Körfälten flyttas till en nybyggd väg väster om E18 och hastigheten sänks till 70 km/h.

Det kommer att finnas skyltning och linjer som vägleder dig. Antalet körfält blir samma som idag, men förändringen kan leda till att det uppstår köer.

  • Natten mellan 6 och 7 april leds södergående trafik in på den tillfälliga vägen väster om E18.
  • Natten mellan 7 och 8 april leds norrgående trafik in på den tillfälliga vägen.

Under dessa två nätter kommer trafiken att begränsas till ett körfält i vardera riktningen.

Omläggningen kommer att finnas kvar till 2021. Det är för att kunna bygga E18 Arninge station där du kommer att kunna göra enkla och snabba byten mellan tåg, buss och andra resesätt.

Begränsad framkomlighet på Huddingevägen

En trafikskada ska repareras mellan Pålsbodagränd och Huddingevägen.

Arbetet beräknas pågå måndag 6 april till måndag 12 april och kommer att ske när det är lågtrafik på Huddingevägen. 

Under tiden arbetet pågår kommer båda riktningar påverkas och att endast ett körfält i vardera riktningen kommer att vara öppet.

Ombyggnation av busshållplats på Vallhallavägen

Från onsdag 8 april till 15 april är ett körfält är avstängt på Valhallavägen, mellan Lindarängsvägen och Banérgatan i riktning mot Roslagstull, på grund av ombyggnation av busshållplats. Kvar att passera platsen på är ett körfält med bredden 3,5 meter.

Färjestadsvägen avstängd

Från och med måndag 6 april till 15 maj är Färjestadsvägen avstängd. Avstängningen är mellan Ängbyhöjden och Gubbkärrsvägen och trafiken hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Eksätravägen avstängd 

Under perioden 8 april och ett år framåt kommer Eksätravägen att vara avstängd för genomfart mellan Bredängs Allé och Frimuarvägen. Trafik hänvisas till Skärholmsvägen.