Kommande händelser · Under veckan är Klarastrandsleden avstängd under en natt på grund av drift- och underhållsarbete, även Norrortsleden och Norra länken stängs av nattetid.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 21 april stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Klarastrandsleden avstängd i båda riktningar

Avstängningen gäller klockan 22.00 - 05.00. 

Natt mot tisdag 21 april är Klarastrandsleden avstängd i båda riktningar på grund av drift- och underhållsåtgärder. 

Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Nattavstängningar i Hjulstarondellen

Trafikverket ska riva den skyddsportal under bron över E18 som skyddat trafikanter från nedfallande föremål.

E18 stängs därför av nattetid från måndagen den 20/4 klockan 22.00 till och med lördag 25 april klockan 05.00.

Andra etappen av arbetet startar måndag 27 april klockan 22.00 och avslutas torsdag morgon 30 april klockan 05.00.

Omledning sker via cirkulationen och av-/påfartsramper.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 05.00.

Nätterna mot onsdag 22 april, torsdag 23 april och fredag 24 april stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Esbotunneln avstängda i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 08.00 och 17.00.

Onsdag 22 april stängs Esbotunneln av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Esbotunneln ligger i Kista i nordvästra Stockholm.

Hjulstatunneln avstängda i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 08.00 och 17.00.

Torsdag 23 april stängs Hjulstatunneln av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Hjulstatunneln tillhör lokalgatan bredvid E18 i nordvästra Stockholm.

Söderledstunneln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natt mot lördag 25 april är Söderledstunneln avstängd i norrgående riktning.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.
Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning

Arbeten med nya slutdatum 

Hastighetsdämpande åtgärder på Olof Palmes gata

På Olof Palmes Gata, mellan Sveavägen och Olofsgatan pågår sedan slutet av mars hastighetsdämpande åtgärder. Arbetet har blivit förlängt och beräknas pågå till 30 april. 

Under arbetet är nedfarten från Sveavägen (i riktning mot Olofsgatan/Vasagatan) avstängd. Fordonstrafik hänvisas till närliggande gator, exempelvis Mäster Samuelsgatan och Kammakargatan.

Begränsad framkomlighet på Nordenskiöldsgatan 

En vattenledning och brunn ska bytas ut på Nordenskiöldsgatan i höjd med nr 87, på Djurgården.

Arbetet har pågått sedan mars men har nu har fått ett nytt slutdatum och beräknas pågå fram till slutet av juni.

Under delar av arbetstiden är vägen avstängd för genomfart mellan Andréegatan och Beckholmsvägen. Trafik hänvisas till alternativa vägar i området.

Begränsad framkomlighet på Kocksgränd och Västra Trädgårdsgatan

Ett schaktarbete har pågått sedan början på mars på Kocksgränd och Västra Trädgårdsgatan. Arbetet beräknades vara klart i början på maj men har nu fått ett nytt slutdatum och beräknas pågå till 22 maj. Under arbetet är det begränsad framkomlighet och smalare körfält på berörda gator.