Sprängningsarbeten mellan Bredäng och Kungens kurva

E4 Förbifart Stockholm · Trafiken stoppas i tio minuter vid sprängningsarbete intill E4/E20 mellan Bredäng och Kungens kurva. Sprängningsarbetet startar sista veckan i april och beräknas pågå till slutet av 2020.

E4/E20 stängs av för både södergående och norrgående trafik vid sprängning. Även intilliggande gång- och cykelvägar stängs av.

Avstängningen gäller i tio minuter och sker:

  • Måndag till torsdag klockan 10.00 och 14.00 (samt 19.30 maj-september)
  • Fredagar klockan 10.00

Karta

Visar området där Trafikverket genomför korta stopp för sprängingar.