Ledningsarbeten vid Slussplan

Slussen · Natten mot torsdag 9 april utökas arbetsområdet vid ledningsomläggningen på Munkbron, Slussplan och Skeppsbron. Samtliga trafikslag kan passera, men körbanorna förskjuts något.

Stockholms stads ledningsarbeten på Munkbron och Skeppsbron har pågått sedan några månader tillbaka. Från torsdag 9 april kommer arbetsområdet att utökas vid Slussplan. Där Skeppsbron och Munkbroleden möter bron mot Slussen kommer körbanorna att flyttas något i sidled. Alla trafikslag kommer att kunna passera. 

Du som kör bil ska även fortsättningsvis ta vägen via Munkbron när du passerar Gamla stan. Övergångsstället för gående flyttas några meter åt höger sett från Slussen. Cykelbanan går närmast vattnet på Munkbron och på vardera sida Skeppsbron. 

Var uppmärksam oavsett vilket trafikslag du färdas med då många samsas om en begränsad yta och trafiklösningarna ofta förändras på platsen. 

Den här lösningen kommer att gälla till 1 juni enligt plan. 

Klicka här för att se bilden i hög upplösning.