Kommande händelser · Under fyra nätter stängs Essingeleden av för drift- och underhållsarbete. Det finns risk för köer på omledningsvägnätet på grund av arbete på Liljeholmsbron.

Essingeleden nattavstängd mot Södertälje

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 10:e och onsdag 11 september stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Haga Södra och trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även en del av Norra länken (Eugeniatunneln) och en del av Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid Norra Länken/Norrtull och lotsas genom arbetsplatsen.

Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Eftersom ett arbete pågår på Liljeholmsbron begränsar det framkomligheten på en del av omledningsvägnätet. Endast ett körfält är öppet för södergående trafik över Liljeholmsbron och det ökar risken för köbildning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Essingeleden nattavstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot torsdag 12:e september och fredag 13 september stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Västberga och trafikplats Tomteboda i riktning mot Uppsala, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även påfarten från Södra länken och Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid påfarten från Åby trafikplats vid Södra Länken/Årsta och lotsas genom arbetsplatsen.
Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Eftersom ett arbete pågår på Liljeholmsbron begränsar det framkomligheten på en del av omledningsvägnätet. Ett körfält är avstängt i norrgående riktning över Liljeholmsbron och det ökar risken för köbildning.


Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Arbeten med lokal påverkan på trafiken 

Begränsad framkomlighet på Vanadisplan

Mellan 13 september - 20 december utför Trafikkontoret hastigetsdämpande åtgärder samt tillgänglighetsanpassningar på Vanadisplan. Under arbetstiden är ett körfält avstängt i trafikplatsen.

Sprängningsarbete i Bromma

Mellan 9 - 20 september pågår sprängningsarbete vid Norrbyvägen 1 i Bromma. Sprängningsarbetet utförs måndag till fredag klockan 10.00, när arbetet pågår stängs vägen av och all trafik stoppas. 

Evenemang 

Konsert

Kahlid uppträder på Hovet onsdag 11 september 

Hockey på Hovet 

Djurgården möter Linköping lördag 14 september klockan 18.00.

Fotboll på Tele2 Arena 

Hammarby IFK möter IFK Göteborg söndag 15 september klockan 15.00.