Kommande händelser · Broreparationer på Liljeholmsbron påbörjas måndag 2 september. Räkna med mycket begränsad framkomlighet och köbildning.

Halva Liljeholmsbron avstängd

Underhållsarbetet planeras att pågå i två veckor mellan den 2 och 15 september. Bron kommer att ha begränsad framkomlighet för bilar, båtar och kollektivtrafik under veckorna som arbetet utförs.

För dig som kör bil

Under tiden arbetet pågår kommer den södra bron (riktning mot Liljeholmen) att vara helt avstängd för biltrafik. Istället kommer den norra bron (mot Södermalm) att vara öppen för trafik i båda riktningar. 

Med anledning av detta är det begränsad framkomligheten i båda riktningar på Liljeholmsbron, välj om möjligt annan väg. Även risk för plötslig köbildning i Hornstull och mötande trafik på Liljeholmsbron.

För dig som åker kollektivt

Kollektivtrafiken kommer att påverkas under arbetet. För detaljerad information om resor under perioden för arbetet kan du använda SL:s reseinformation på sl.se.

För dig som cyklar eller går

Du som cyklar eller går kommer kunna använda både den västra och den östra bron som vanligt under arbetsperioden.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 3 september stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.
Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 4 september stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Brosinspektion Västerbron 

Vud fyra tillfällen mellan perioden 2 - 27 september kommer broinspektions ske på Västerbron. Arbetet utförs vid vissa tillfällen dagtid klockan 09.00 - 15.00 men även 21.00 - 05.00. Under arbetstiden är ett körfält avstängt och risk för köbildning. 

Inställda snabbtåg på Nynäsbanan

Snabbtågen till och från Nynäshamn är inställda fredag kväll 6 september till måndag morgon 8 september på grund av banarbete.

I helgen är endast ett av spåren på sträckan Älvsjö - Farsta strand öppet för trafik på grund av banarbete. Snabbtågen på linje 42X är därför inställda mellan Stockholm City och Nynäshamn från fredag 6 september klockan 22.00 till natt mot måndag 9 september.

Övriga pendeltåg på Nynäsbanan går som vanligt, men tågen mot Nynäshamn får nya senarelagda avgångstider.

Observera att på söndag kväll från klockan 21 är pendeltågstrafiken inställd mellan Stockholm City och Årstaberg/Älvsjö på grund av ett annat underhållsarbete. Ordinarie trafik med tunnelbana och tvärbana ersätter.

Måndagens trafik påverkas inte av dessa arbeten.

Arbeten med lokal påverkan på trafiken

Skattegårdsvägen – Krossgatan avstängd

Stockholm Stad utför hastighetssänkande åtgärder på Skattegårdsvägen – Krossgatan. Arbetet pågår från måndag 2 september till slutet av oktober. Under arbetstiden är vägen avstängd.

Bergslagsvägen Lokalgata mellan Åkeshovsvägen och Åkeshovsrondellen

Elarbeten och nybyggnation av gång och cykelbana till Brommplan pågår 2 september till 1 oktober. Under tiden arbetet pågår enkelriktas vägen mellan Åkeshovsvägen och Åkeshovsrondellen. Färdriktning endast mot Åkeshovsrondellen.

Arbete som påverkar framkomligheten till och från Stockholm

Den 2-12 september asfalteras E4 mellan Tystberga och Sillekrog i norrgående riktning mot Södertälje och Stockholm. Arbetet påverkar din vardag, eftersom det begränsar framkomligheten och restiden förlängs.

För att genomföra arbetet på ett säkert sätt kommer all trafik ledas över till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning.

Avstängningar vid trafikplats Tystberga och trafikplats Lästringe

Den 2-5 september stängs trafikplatserna mot Södertälje/Stockholm enligt nedan:

  • Påfarten till E4 vid trafikplats Tystberga (trafikplatsnummer 135) stängs av. För att komma upp på E4 gäller det att åka väg 800 till Vagnhärad. Det går också att köra söderut på väg 800 till Påljungshage för att där sedan köra upp på E4.
  • Trafikplats Lästringe (trafikplats nummer 136) stängs också av. Även här hänvisas trafiken att åka väg 800 till Vagnhärad för att ansluta till E4.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka två veckor. Inget arbete sker fredag-söndag, men trafiklösningen med att trafiken leds över i motsatt körriktning finns kvar även dessa dagar.

Evenemang

Stockholm Halvmarathon

Lördagen den 7 september är det dags för Stockholm Halvmarathon. Banan går genom Norrmalm, Vasastan, Kungsholmen, Gamla Stan och Södermalm. Starten sker klockan 15.30 på Strömbron och målgång sker på Norrbro. Avstängda vägar och begränsad framkomlighet förekommer. 

Källa: Stockholmhalvmarathon.se


Champions Hockey League på Hovet

Djurgården möter Vienna Capitals fredag 6 september klockan 18.00.
Djurgården möter GKS Tychy söndag 8 september klockan 15.00.

Fotboll på Friends Arena 

Sverige möter Norge söndag 8 september klockan 20.45.