Byggnadsarbeten mellan Bredäng och Kungens kurva

Det händer under hösten 2019

E4 FÖRBIFART STOCKHOLM · Under hösten startar Trafikverket arbeten på E4/E20 mellan Bredäng och Kungens kurva. Anledningen är att bygga upp- och nedfarter till E4 Förbifart Stockholm i höjd med Storsätragränd och Smista allé.

Våra arbeten som kommer märkas är:

  • spontarbeten
  • borr och sprängningar
  • byggtrafik till och från arbetsplatsen
  • arbetet med jord- och bergschaktning

Vid sprängningarna kommer trafiken på E4/E20 att stoppas tillfälligt i cirka 10 minuter. 

I området där Trafikverket ska bygga finns berg som behöver sprängas bort, därför kommer du som bor och arbetar i närheten höra våra sprängningar då dessa är ovan jord.

Karta över området

Här arbetar Trafikverket på E4/E20 mellan Bredäng och Kungens kurva i höjd med Storsätragränd och Smista allé.