E4 Förbifart Stockholm · I samband med Trafikverkets arbeten av projekt E4 Förbifart Stockholms behöver McDonaldsskylten vid Kungens kurvaleden flyttas.

Det innebär att ett bilkörfält behöver vara avstängt under perioden september till början av november. Väg för gång- och cykeltrafik är öppen under hela byggtiden.

Karta över området