Under hösten startar Trafikverket arbeten med att bygga upp- och nedfarter intill E4/E20 i höjd med Storsätragränd och Smista allé.

I området där Trafikverket ska bygga finns berg som behöver sprängas bort, därför kommer du som bor och arbetar i närheten höra våra sprängningar då dessa är ovan jord.

Våra arbeten som kommer märkas är:

  • bankande ljud då vi slår ner spont
  • sprängningar
  • byggtrafik till och från arbetsplatsen
  • arbetet med att ta bort jord och sten

Vid sprängningarna kommer trafiken på E4/E20 att stoppas tillfälligt i cirka 10 minuter.

Våra arbetstider för dessa arbeten är: vardagar klockan 07.00–19.00.

Se område i kartan nedan: