E4 Förbifart Stockholm · Trafikverket Förbifart Stockholm bygger om på Skärholmsvägen. Under en del av byggtiden kommer vägen att vara avstängd en kortare sträcka.

För att förbättra trafikflödet på Skärholmsvägen kommer Trafikverket att bygga om ett körfält. Under en del av byggtiden (cirka fem veckor) kommer vägen att vara avstängd mellan Videgårdsvägen och Lammholmsbacken.

Vägen stängs av för att arbete ska kunna ske på ett säkert och effektivt sätt. Därefter öppnas vägen upp igen med två körfält i riktning mot Vårby och ett körfält i riktning mot Skärholmen/Sätra.

Vägen kommer  vara avstängd från vecka 44 till vecka 48. Under denna tid kommer det inte vara möjligt att passera arbetsområdet.

Karta över avstängningen av Skärholmsvägen

Karta som visar avstängd sträcka samt omledningsväg (klicka på bilden för att öppna en större karta).

Efter det startas nästa del av arbetet. Rondellen utanför Circle K ska byggas om till en korsning med trafiksignaler och två anslutande körfält från Videgårdsvägen. Detta arbete sker i flera etapper med olika begränsningar i framkomligheten.

Arbetet kommer pågå fram till årsskiftet 2019/2020. Under tiden för dessa arbeten kommer det vara möjligt att passera arbetsområdet.

Orsaken till ombyggnationen på denna sträcka är att Skärholmsvägen ska kunna hantera den mängd trafik som uppstår när Trafikverket senare genomför trafikomläggningar i området. 

OBS! Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera arbetsområdet under hela byggtiden.

Karta

Kartan nedan visar avstängningen.