KOMMANDE HÄNDELSER · Under veckan påbörjas ett arbete på väg 225 som begränsar framkomligheten, Blekholmstunneln är avstängd en natt och arbeten intill järnvägen i Sundbyberg sker nattetid.

Broreparation på väg 225

I mitten av november börjar Trafikverket att byta ut vägtrumman på Södertäljevägen strax väster om Ösmo längs med väg 225.

För att genomföra arbetet på ett säkert sätt kommer all trafik ledas över till en tillfällig väg intill väg 225 och vägarbetsplatsen. Hastigheten på den tillfälliga vägen kommer vara nedsatt till 30 km/timme.

Arbetet påverkar dig i din vardag, eftersom restiden förlängs. Arbetet beräknas vara klart under våren 2020.

Vägtrumman kopplar samman Östra Styrans våtmarks södra och norra sida. Trumman som ligger under vägen idag är för smal och även rostig. Därför behöver den bytas ut till en större trumma, en så kallad rörbro. Det gör att våtmarkens vattenlevande djur och även medelstora däggdjur kan ta sig från den ena sidan till den andra.

Blekholmstunneln avstängd  

Från onsdag 20 november klockan 22.00 till torsdag morgon 21 november klockan 05.00 är Blekoholmstunneln avstängd klockan 22.00 - 05.00. Avstängningen sker från Blekholmsterassen mot Klarastrandsleden i norrgående riktning. 

Trafiken leds om via Blekholmsterrassen-Kungsbron-Klarastrandskopplet-Klarastrandsleden.

Orsak till avstängningen är montering av kabelstegar i tunnelmynningen.

Nattarbeten för rondellbygge i Sundbyberg

På nätterna mellan den 19 och 22 november bygger Trafikverket en rondell och en ny refug på Järnvägsgatan i anslutning till bron till Löfströms allé i Sundbyberg. Arbetet pågår mellan klockan 22.00 den 19 november och klockan 05.00 den 22 november 2019.

Avstängningen behövs för att skapa arbetsyta för att lägga tillfälliga ledningar på bron. Medan arbetet pågår är ett körfält på bron till Löfströms allé avstängt (det västra körfältet, närmast Duvbo). Gång- och cykelbanan stängs av den 19 november.

Skurubrons ena cykelbana stängs av

Från morgonen torsdag den 21 november leds gång- och cykeltrafiken som går över Skurubrons södra sida om till den norra gång- och cykelbanan. Det innebär att det blir dubbelriktad trafik på den norra gång- och cykelbanan.

Anledningen till omledningen är bygget av den nya Skurubron. Där gång- och cykelvägen går i dag på Skurusidan ska Trafikverket inom kort börja bygga arbetsvägar och förbereda för sprängningar. Längre fram kommer etableringen för broarbetena att vara på Skurusidan.

Avstängd gång- och cykelbana visas i kartan med rött. Grön sträcka är omledningsväg.

gc_skurubron_eknas.jpg

Arbete med trafiksignaler i korsning Hornsgatan - Ringvägen

Arbete med trafiksignalerna i korsningen Hornsgatan - Ringvägen pågår nattetid under perioden 18 november till 8 december. Under tiden arbetet pågår kommer trafiksignalerna att vara släckta och trafikvakter finns på plats. Arbetet pågår klockan 22:00 till 05:00. 

Arbete med hastighetsdämpande åtgärder förlängs

På Mäster Samulsgatan pågår ett arbete med hastighetsdämpande åtgärder. Arbetet beräknades vara klart sista november men har nu förlängts och beräknas pågå till 20 december. Under arbetstiden är ett körfält avstängt och trafiken passerar arbetsområdet växelvis. Arbetet utförs vid Mäster Samuelsgatan nummer 42 och 46 . 

Även arbetet på Olof Palmes Gata - Klara Norra Kyrkogata förlängs till 20 december.  Ett körfält är avstängt i korsningen och trafiken passerar arbetsområdet växelvis. 

Arbete pågår även i korsningen Mäster Samuelsgatan/Klara Norra Kyrkogata. Där beräknades arbetet vara klart 13 december men har förlängts till 17 januari 2020.

Evenemang

Mia Skäringer uppträder på Tele2 Arena lördag 23 november klockan 19:30.

EM Kval Sverige - Färöarna 

Måndag 18 november klockan 20:45 möter Sverige - Färöarna på Friends Arena. Tänk på att det är många människor som rör sig till och från Arenan och därför kan det vara trångt på plattformarna och i pendeltågen. Planera din resa i tid och undvik köer. 

SL sätter in extra tåg till och från Friends Arena. För mer information se sl.se 

Hockey på Hovet

Tisdag 19 november möter DIF – Skellefteå, matchen börjar klockan 18:00.
Onsdag 20 november möter AIK – Mora, matchen börjar klockan 19:00.
Söndag 24 november möter AIK – Tingsryd, matchen börjar klockan 19:00.