Vinter · Vinterdäck måste du ha under perioden 1 december till 31 mars om det är vinterväglag. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller.

När det är, eller väntas bli, vinterväglag behöver vi i Sverige använda vinterdäck eller dubbdäck. Vinterväglag är det när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Är du osäker på vad som gäller kan du kontakta polisen, som är den instans som avgör om det råder vinterväglag på den plats där du befinner dig.

Här är datumen att hålla koll på:

1 oktober till 15 april

Under denna period är det tillåtet att använda dubbdäck. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid.

1 december till 31 mars

Under denna period måste du ha vinterdäck om det är vinterväglag. Enligt nya regler från den 1 juni 2019 ska tunga fordon ha vinterdäck på samtliga hjul och då även på släpvagnar. Tidigare har kravet bara gällt vinterdäck på drivaxeln.

När det gäller begreppet vinterdäck så omfattar det både dubbade däck och så kallade odubbade friktionsdäck. I bägge fallen gäller att mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter.

Dubbdäcksförbud på vissa gator

Du som kör i Stockholm bör även komma ihåg att det inte är tillåtet att köra med dubbdäck på större delen av Hornsgatan, Fleminggatan samt en del av Kungsgatan. (Om du inte cyklar eller kör moped klass II med dubbdäck, förstås – för dig är det fritt att cykla/köra med dubbdäck överallt.)