E4 Förbifart Stockholm · Natten 29-30 november rivs den gamla gång- och cykelbron i Vårby backe. Under rivningsarbetet kommer E4/E20 vara avstängd i båda riktningarna och trafiken kommer att ledas om via Vårby allé.

Avstängningen gäller då rivningsarbetet pågår mellan klockan 22.00 fredag kväll och 08.00 lördag morgon.

Innan rivningen av Vårbybron

Förutom att riva bron kommer även förberedande arbeten pågå under större delen av fredagen. Dessa arbeten kommer både höras och synas.

Under rivningen

När bron rivs behöver E4/E20 stängas av för både södergående och norrgående trafik. Det sker från fredag 29 november klockan 22.00 och lördag 30 november klockan 08.00. Under avstängningen kommer trafiken att ledas om via Vårby allé.

omledning.jpg

Efter rivningen

När Trafikverket är klara med rivningen lastas brodelarna på lastbil och transporteras bort. Dessa efterarbeten kommer pågå under hela lördagen.

Störningsinformation

Trafikverket gör allt som går att göra för att minska störningarna arbetena, men du som bor eller arbetar i närheten av arbetsområdet kommer att påverkas av dessa arbeten.

Bland länkarna här intill kan du läsa mer om störningar under byggtiden och hur Förbifart Stockholm arbetar för att begränsa dem.