Återställningsarbete är klart och tunneln är sedan klockan 14.00 helt öppen för trafik. Olyckan inträffade vid infarten till Klaratunneln från Tegelbacken vid lunchtid den 10 mars har påverkat trafiken i centrala innerstaden.

Arbete med att besiktiga tunneln efter branden samt att åtgärda de skador som uppkommit är klart och tunnel är sedan klockan 14.00 helt öppen för trafik. 

Den norrgående tunneln har sedan i söndags varit avstängd från Tegelbacken i riktning mot Sveavägen/Mäster Samuelsgatan.