Under våren 2019 påbörjas arbetet med på- och avfarter till E4 Förbifart Stockholm i höjd med Smista och Storsätragränd. Byggarbeten kommer att pågå fram till 2023.

Detta händer under 2019

  • Körfältet längst till höger i södergående riktning stängs av på del av sträckan
  • Kollektivkörfältet längst till höger i norrgående riktning stängs av
  • Schakt- och sprängning längs sträckan i höjd med Smista allé och Storsätragränd påbörjas
  • Delar av gång- och cykelvägen intill Storsätragränd stängs av. En tillfällig gång- och cykelväg kommer att finnas under byggtiden på Skärholmsvägen

I kartan visas området där byggnadsarbetena kommer pågå.