Arbetet i Klaratunneln fortsätter nattetid, Essingeleden stängs av under tre nätter i riktning mot Södertälje, även arbete på Norrortsleden pågår nattetid under veckan. På lördag är det två evenemang som påverkar framkomligheten i Stockholm City då både löpevenemanget Kungsholmen runt och Barnvagnsmarschen pågår.

Essingeleden avstängd i södergående riktning

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 7:e, onsdag 8:e, torsdag 9:e och fredag 10 maj stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Haga Södra och trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även en del av Norra länken (Eugeniatunneln) och en del av Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid Norra Länken/Norrtull och lotsas genom arbetsplatsen.
Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Klaratunneln avstängd i båda riktningar

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natt mot tisdag 7:e, onsdag 8:e och torsdag 9:e och fredag 10:e maj stängs Klaratunneln av på grund av rengöring av vattenledning.
Under arbetstiden rekommenderas trafikanterna att följa uppskyltad omledningsväg.

Klaratunneln är en tunnel i Stockholms city som sträcker sig mellan Tegelbacken och Sveavägen och rån Tegelbacken till Mäster Samuelsgatan.

Delar av Norrortsleden avstängd

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Törnskogstunneln stängs av under tre nätter. Törnskogstunneln går längs med Norrortsleden, väg 265 mellan Trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik.

Törnskogstunneln avstängd i riktning mot Häggvik

Natt mot tisdag 7:e och onsdag 8maj stängs Törnskogstunneln av i riktning mot trafikplats Häggvik. Avstängningen sker på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Trafikanter rekommenderas att köra skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster

Törnskogstunneln avstängd i riknting mot Rosenkälla

Natten mot torsdag 9 maj stängs Törnskogstunneln av mot Rosenkälla. Avstängningen sker på grund av drift- och underhållsåtgärder.
Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Bro avstängd i Norra Djurgårdsstaden

Lördag 11 maj klockan 08:00 till och med söndag 26 maj kl. 17:00 stängs Bobergsgatan av mellan Madängsgatan och Storängsvägen.

Stockholms stad bygger en ny bro för att ersätta en gammal bro över Värtabanan (järnväg för godstrafik) i Norra Djurgårdsstaden. Bron är byggd i två delar och när man ska gjuta ihop de nybyggda delarna måste bron stängas av för trafik.

Avstängningen påverkar bland annat busstrafiken på linje 6, 55 och 75.

Evenemang 

Fotboll på Tele2 Arena 

Hammarby tar emot Sirius klockan 19.00 fredagen den 10 maj.
Djurgården tar emot AIK klockan 15.15 lördagen den 11 maj

Kungsholmen Runt och Barnvagnsmarschen

Lördag 11 maj mellan klockan 11.00 och 14.30 kommer Kungsholmens gator att fyllas med löpare när löploppet Kungsholmen runt avgörs. Huvudstråken är öppna som vanligt för trafik, som Drottningsholmsvägen, Gjörwellsgatan, Sankt Eriksgatan och Fleminggatan medan de gator längs med vattnet som löparna springer är avstängda. Även busstrafiken påverkas med omlagda eller inställda turer samt hållplatser som inte trafikeras.

Kungsholmen Runt har start och mål i Rålambshovsparken och över 4 000 löpare är anmälda. 

Samtidigt går Barnvagnsmarschen av stapeln. Marschen går från Sergels torg till Humlegården.

Räkna med begränsad framkomlighet för bil-, cykel- och gångtrafikanter. 

Läs mer om hur trafiken påverkas under länkar.