Förbifart Stockholm · På- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm i höjd med Smista och Storsätragränd börjar byggas under sommaren. Första steget är att skyddsbarriärer kommer ställas ut längs vägen i båda riktningar.

Detta händer på sträckan mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva under maj 2019:

  • Körfältet längst till höger i södergående riktning stängs av på sträckan söder om gång- och cykelbron
  • Körfältet längst till höger i norrgående riktning stängs av

På- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm i höjd med Smista och Storsätragränd börjar byggas under sommaren. Första steget är att skyddsbarriärer kommer ställas ut längs vägen både i norrgående och södergående riktning.

Kartan visar där körfält stängs av på sträckan mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva.