ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb

Körfält stängs av mellan Bredäng och Kungens kurva

Förbifart Stockholm · På- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm i höjd med Smista och Storsätragränd börjar byggas under sommaren. Första steget är att skyddsbarriärer kommer ställas ut längs vägen i båda riktningar.

Detta händer på sträckan mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva under maj 2019:

  • Körfältet längst till höger i södergående riktning stängs av på sträckan söder om gång- och cykelbron
  • Körfältet längst till höger i norrgående riktning stängs av

På- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm i höjd med Smista och Storsätragränd börjar byggas under sommaren. Första steget är att skyddsbarriärer kommer ställas ut längs vägen både i norrgående och södergående riktning.

Kartan visar där körfält stängs av på sträckan mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva.