Mälarbanan · Under sommarens avstängning byggs de sista två spåren färdigt mellan Spånga och Barkarby. Inga tåg går mellan Sundbyberg och Jakobsberg från 5 juli klockan 22:45 och 29 juli klockan 04:30.

Efter avstängningen ska alla fyra spår vara på plats så att det senare under hösten 2019 går att sätta spåren i drift.

Ersättningstrafik

Under avstängningen behöver du som reser ta alternativa resvägar eller resa med ersättningstrafik. Pendeltågsresenärer hänvisas till ersättningsbussar och tunnelbana. Se sj.se och sl.se för aktuella tider och ersättningstrafik.

Vilka arbeten görs?

Under avstängningen görs främst olika arbeten på sträckan Spånga-Barkarby, men även en rad underhållsarbeten längs hela den avstängda sträckan.

I Spånga och Barkarby arbetar Trafikverket bland annat med följande:

  • kapar och flyttar de befintliga spåren
  • kopplar ihop befintliga spår med de nya spåren som byggdes under våren
  • flytt av kontaktledningen till det slutliga läget och montage av nya signaler
  • gräver och lägger dräneringsrör
  • förstärker marken för att kunna bygga klart bullermuren
  • bygger klart undertaket på plattformen på Spånga station
  • testar signalanläggningen på hela sträckan