Högtrafik · Statsbesök med eskorter, studentutsläpp och den mest trafikintensiva perioden på året kan göra det extra besvärligt i Stockholmstrafiken denna vecka. Håll dig uppdaterad om trafikläget innan du reser!

Veckorna före midsommar är normalt de mest trafikintensiva på året med många trafikanter i rörelse. Dessutom kommer ett antal evenemang och statsbesök besök äga rum denna vecka, vilket kommer att påverka framkomligheten. Statsbesök kommer att eskorteras och ge upphov till både korta och längre stopp för dig som trafikant. Mest intensivt kommer det att vara i citykärnan, särskilt runt slottet och Grand hotell. Utöver detta så är det studentflak som kommer att köra i city, vilket också påverkar framkomligheten. Påverkan kommer var som störst under eftermiddagarna då trafiken är som mest intensiv.

Håll dig uppdaterad via trafiken.nu, trafiken.nu-appen och P4 Radio Stockholm.

Res gärna med spårbunden kollektivtrafik, cykla eller gå. Om möjligt, lämna bilen hemma!