E4 Förbifart Stockholm · Natten mellan 2 och 3 juli öppnas trafikplats Lindvreten Norra på E4/E20. Det innebär förändringar för dig som ska till och från Kungens kurva och Skärholmen.

Det är tre saker att tänka på:

  • Kommer du söderifrån? Avfart sker i körfält längst till vänster i norrgående riktning
  • Ska du åka norrut från trafikplatsen? Påfart i norrgående riktning sker i vänster körfält till E4/E20
  • Avfartsrampen från E4/E20 till trafikplats Lindvreten Södra stängs

Vänligen var uppmärksam på vägvisningen!

Lindvreten norra

Den nya trafikplatsen, som ligger mellan Skärholmsvägen och Månskärsvägen, ansluter till Videgårdsvägen, som har förlängts och ansluter till Kungens kurvaleden. Påfarten till E4/E20 i södergående riktning kommer vara stängd tillsvidare, medan södergående avfart kommer att öppna efter sommaren.

Natten mellan 2 och 3 juli öppnas trafikplats Lindvreten Norra på E4/E20. Det innebär förändringar för dig som ska till och från Kungens kurva och Skärholmen.Klicka för att få en större karta!

Karta

Den nya trafikplatsen Lindvreten norra ligger här.