E4 Förbifart Stockholm · En helt ny trafikplats är snart på plats och delar av den öppnar för trafik. Den nya trafikplatsen ligger mellan Skärholmsvägen och Månskärsvägen ansluter till Videgårdsvägen, som har förlängts.

I trafikplatsen, Lindvreten Norra, öppnas även på- och avfarter i norrgående riktning till och från E4/E20.

Enbart motorfordon kommer att kunna trafikera trafikplatsen. Gång- och cykeltrafik hänvisas till gång- och cykelbron över E4/E20 mellan Skärholmsvägen och Heron City samt till trafikplats Lindvreten Södra.

Karta

Kartan visar den nya trafikplatsen, Lindvreten norra, i Kungens kurva.