E4 Södertälje · Under juli kommer det att vara begränsad framkomlighet på E4 söder Södertälje när Trafikverket utför bergarbeten. Räkna med längre restider, främst i rusningstrafik samt på fredagar och söndagar.

För att genomföra arbetet på ett säkert sätt kommer Trafikverket att leda över den norrgående trafiken, mot Stockholm, till den motsatta körriktningen. 

Tillfälliga överfarter byggs för att leda över trafiken. Därför kommer det att vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning med sänkt hastighet förbi vägarbetsplatsen.

När arbetet utförs vill Trafikverket störa så lite och så kort tid som möjligt, därför kommer arbetet att ske både dag- och nattetid. Inget arbete sker lördag-söndag, men trafiklösningen med att trafiken leds över i motsatt körriktning finns kvar även dessa dagar.

Förväntade köer

På grund av minskad kapacitet på vägen kommer det att uppstå köer i båda riktningarna. Längst kö kan väntas på söndagseftermiddagen i norrgående riktning och på fredagseftermiddagen i södergående riktning. Köerna kan komma att bli flera kilometer långa. Kö kan även förekomma andra tider men främst i rusningstid.

Arbetet beräkas ta cirka fyra veckor.

Karta

Kartan visar ungefärlig utbredning på arbetsområdet.