Getingmidjan · Från måndag den 24 juni till den 18 augusti stängs järnvägen av på den så kallade Getingmidjan, sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra. SL pendeltåg påverkas inte av arbetet.

Anläggningen är till stora delar från 1950-talet och har nått sin tekniska livslängd. Somrarna 2018-2020 stängs därför sträckan av under åtta veckor för att rustas och moderniseras för framtidens tåg och morgondagens resenärer.

Så påverkas tågtrafiken

Stockholm Central

Inga tåg till eller från södra Sverige avgår eller stannar på Stockholm Central. Tåg norrut och norrifrån avgår och stannar här som vanligt.

Stockholm City

Här avgår och stannar SL:s pendeltåg. Stockholm City är en pendeltågstation i anslutning till Stockholm Central.

Stockholms södra

Här kommer tåg avgå och stanna under banarbetet. Det är i första hand fjärrtågen som får sin start- eller slutstation här. Anslutningsresa mellan Stockholms södra och Stockholm central sker med SL Pendeltåg.

Stockholms södra är en pendeltågstation på Södermalm i Stockholm. 

Flemingsberg

Även här kommer tåg avgå och stanna under banarbetet. Det är i första hand regionaltågen som får sin start- eller slutstation här. Anslutningsresa mellan Flemingsberg och Stockholm central sker med SL Pendeltåg.

Flemingsbergs station är en fjärr- och pendeltågstation söder om Stockholm. Här vänder i första hand regionaltågen.

Vad är det som kommer att göras?

Trafikverkets upprustning av dubbelspåret Getingmidjan är en gigantisk satsning.

Nya spår och ny utrustning

Spåren, luftledningarna, kontaktledningarna, växlarna och signalsystemen byts ut eller moderniseras på hela sträckan när Getingmidjan renoveras.

Tunnlarna renoveras

I tunnlarna under Södermalm och Riddarholmen görs välbehövliga renoveringar och upprustningar. I Södertunneln åtgärdas till exempel vatten- och vägsaltsläckage samt skador på betongen och armeringen.

Fokus här ligger på att renovera och lägga ett nytt tätskikt på Riddarholmstunneln. Räcken kommer att renoveras, nya stödmurar sätts upp och bullerskyddsskärmar monteras.

Broarna byggs om

Broarna över Tegelbacken, Norrström, Söderström och Söder Mälarstrand spelar en viktig roll i upprustningen av Getingmidjan. Pelarna och fundamenten till broarna är i bra skick och bör hålla länge till om mindre skador åtgärdas. Under renoveringen kommer de befintliga överbyggnaderna att lyftas av från vattnet, där gång- och cykelbroarna finns. Nya överbyggnader lyfts sedan på, även det från vattnet.