ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb

Avstängd gång- och cykelväg längs E4/E20

Mellan Smistavägen och Stensätravägen
Foto: Trafikverket

E4 Förbifart Stockholm · Under sommaren kommer ytterligare byggarbeten igång mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva. Under tiden då bygget pågår kommer gång- och cykelvägen vara avstängd.

Gång- och cykeltrafik hänvisas till en tillfällig gång- och cykelväg längs med Skärholmsvägen. 

Gång- och cykelbron över E4/E20 mellan Smista allé och Skärholmsvägen kommer vara öppen under hela byggtiden, förutom när sprängning sker.

cykelvag.jpg

Karta

Kartan visar den avstängda gång- och cykelvägen.