Avstängd gång- och cykelväg längs E4/E20

Mellan Smistavägen och Stensätravägen

E4 Förbifart Stockholm · Under sommaren kommer ytterligare byggarbeten igång mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva. Under tiden då bygget pågår kommer gång- och cykelvägen vara avstängd.

Gång- och cykeltrafik kommer från och med 4 september hänvisas till en tillfällig gång- och cykelväg längs med Skärholmsvägen. Se kartan.

Gång- och cykelbron över E4/E20 mellan Smista allé och Skärholmsvägen kommer vara öppen under hela byggtiden, förutom när sprängning sker.

Karta

Kartan visar den avstängda gång- och cykelvägen.