E4 Förbifart Stockholm · I samband med att den nya trafikplatsen Lindvreten Norra öppnar vecka 27, stängs avfarten i norrgående riktning till trafikplats Lindvreten Södra.

Karta trafikplats Lindvreten Södra