E4 FÖRBIFART STOCKHOLM · Avfarten till Vårby trafikplats kommer inte stängas i augusti som Trafikverket informerat om vid tidigare tillfälle.

Trafikverket kommer hålla avfarten öppen, i södergående riktning från E4/E20, till Trafikplats Vårby till och med årsskiftet 2020/2021.

Trafikverket kommer hålla avfarten i södergående riktning från E4/E20 till Trafikplats Vårby öppen till och med årsskiftet 2020/2021.

Karta

Se området i kartan.