Vi har en stillsam vecka framför oss när det handlar om planerade större väg- och banarbeten. Ett sprängningsarbete startar mellan Ulvsundavägen och Flygplatsinfarten, under tiden är infarten till Bromma Flygplats avstängd.

Sprängningsarbete mellan Ulvsundavägen- Flygplatsinfarten

Med start tisdag 29 januari beräknas ett sprängningsarbete pågå mellan Ulvsundavägen och Flygplansinfarten. Under sprängningsarbetet stängs infarten till Bromma Flygplats av i ca 10 minuter. 

Tiderna som arbetet pågår är:

  • Måndag till torsdag klockan 10:00, 12:30 och 19:00 
  • Fredag klockan10:00 och 12:30. 

Cykelbanan avstängd vid Södra Mälarstrand 

Från och med onsdag 30 januari till mitten av mars kommer cykelbanan vid Södra Mälarstrand 79 vara avstängd. Det är på grund av säkerhetsavstånd till ett påbörjat arbete som alla oskyddade trafikanter leds genom en gångtunnel. 

Norrlandsgatan är avstängd

Norrlandsgatan är avstängd mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan i riktning mot Hamngatan och orsakar en del köer i närområdet. Arbetet beräknas pågå fram till mars 2021.

Begränsad framkomlighet på Regeringsgatan

Trafiksignalerna är släckta och trafik dirigeras med hjälp av trafikvakter. Arbetet pågår nattetid mellan klockan 22.00 till klockan 05.00.

När kommer plogbilen till din väg?

När plogbilen kommer beror till största delen på hur trafikerad vägen är.

På de mest trafikerade vägarna är kraven högst ställda. Där startar plogningen när det kommit några centimeter snö, och sedan har plogbilen två till fyra timmar på sig att ploga färdigt efter att det har slutat snöa. På vägar med mindre trafik är kraven lägre, och det får ligga kvar ett par centimeter snö på vägen efter avslutat snöfall. Om det inte snöar väldigt mycket är vägarna normalt färdigplogade fem till sex timmar efter att det har slutat snöa.

Gång- och cykelvägar

På de gång- och cykelvägar trafikverket ansvarar för ska deras entreprenörer påbörja plogning vid 2 centimeter snödjup. Plogningen ska fortsätta så länge det snöar med två eller fyra timmars intervall, i de flesta fall gäller fyra timmar. När det slutat snöa sandas gång- och cykelvägen om det fortfarande är halt. Kraven ska vara uppfyllda på minst 75 procent av vägens bredd, dock minst 0,5 meter.

Extrema väderleksförhållanden innebär att entreprenören har svårt att uppfylla ovanstående krav.

Evenemang

Hockey på Hovet

DIF möter Färjestad tisdag 29 januari klockan 19.00.
AIK möter Björklöven lördag 2 februari klockan 15.00

Konsert

Matt Coby uppträder på Annexet lördag 2 februari klockan 20.00.