Norrlandsgatan är avstängd mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan i riktning mot Hamngatan.

En byggetablering på Norrlandsgatan orsakar en del köer i närområdet, särskilt under rusningstid. Trafiken leds via Mäster Samuelsgatan - Regeringsgatan - Hamngatan för att kunna nå Nybroplan.

Etableringen förväntas pågå till mars 2021.