Under perioden februari – november är gång- och cykelbron över E4/E20 stängd. Trafikverket hänvisar till gång- och cykelvägen i trafikplats Lindvreten för att ta sig mellan Vårby och Kungens kurva.

Gång- och cykelbron i Vårby Backe avstängd från februari 2019

Arbetet med E4 förbifart Stockholm pågår för fullt. De nya vägarna för E4 och E20 i Vårby backe som började byggas sommaren 2018 blir bredare än befintlig väg på sträckan mellan trafikplats Lindvreten och Vårbybron. Därför måste även gång- och cykelbron över motorvägen bli bredare. Den befintliga bron ska rivas och ersättas av en ny.

Arbetet startar under februari med att Trafikverket stänger den befintliga gång- och cykelbron för att påbörja borttagning av berg på den östra sidan och sedan rivning av bron. Den nya gång- och cykelbron som kommer byggas på platsen beräknas öppna för trafik i slutet av november 2019.

Hundra Knutars Backe avstängd nattetid 

Torsdag 14 februari stängs Hundra Knutars Backe av i båda riktningar. Avstängningen sker nattetid mellan klockan 22.00 – 05.00.

Trafiken rekommenderas att välja uppskyltad omledning. 

Hundra Knutars Backe heter den 251 meter långa tunneln under Drottningholmsvägen.

Arbeten som kan ha lokal påverkan på trafiken

Gasverksvägen avstängd mellan Rådjurstiden och Ropsten

Gasverksvägen byggs om och under arbetet som startar måndag 11 februari är vägen avstängd mellan Rådjurstigen och Ropsten. Arbetet beräknas pågå till och med våren 2020.

Greta Arwidssons väg avstängd

Från och med fredag 15 februari stängs Greta Arwidssons väg av på grund av ett omfattande elarbete och sänkning av körbanan. Vägen beräknas vara avstängd till 30 april.

Evenemang 

Hockey på Hovet

DIF möter Timrå tisdag 12 februari klockan 19.00
AIK möter Leksand fredag 15 februari klockan 19.00
DIF möter Örebro lördag 16 februari klockan 18.00

Fotboll Svenska Cupen

DIF möter IK Frej söndag 17 februari klockan 15.00.