Nu förbättras köinformationen i kartan på Trafiken.nu med mörkröda vägsträckor där trafiken går allra långsammast.

Sedan tidigare visas gröna, gula och röda sträckor i realtidskartan på Trafiken.nu, som betyder normal framkomlighet, långsam trafik samt mycket långsam trafik.

Idag görs två förändringar i hur köer visas i kartan:

  • De gula sträckorna byter färg till orange för att de ska synas bättre mot bakgrundskartan
  • De röda sträckorna har delats upp i två olika nyanser, där de mörkröda betyder att trafiken är mer eller mindre stillastående.

Tanken med de färgade sträckorna är att trafikanterna ska se var köerna är och utifrån det ta ett beslut om färdväg.

Dessa färger kan framkomligheten i kartan på webbplatsen ha:

Bilder på könivåer

De mörkröda sträckorna kommer att visas i realtidskartan på webbsajten Trafiken.nu för både Stockholm och Göteborg och inom kort kommer de även att införas i Trafiken.nu-apparna.