Under eftermiddagen och kvällen är det framförallt trafiken mot Södertälje centrum som påverkas. Prognosen för tisdagen är att trafiken ska fungera ungefär som normalt.

Så här ser läget ut för pendeltågstrafiken för eftermiddagen och kvällen. Just nu (klockan 15) inställd trafik och slopade uppehåll:

  • Pendeltåg från Uppsala/Märsta mot Södertälje Centrum stannar inte i Upplands Väsby på grund av växelfel, resande hänvisas till tågbyte vid Rotebro.
  • Samtliga tåg är inställda på linje 44 mellan Bro/Kallhäll och Älvsjö.
  • Tågnummerserierna 29XX, 27XX, 127XX plockas bort vilket ger inställda avgångar på linje 41 mellan Upplands Väsby-Älvsjö/Tumba/Södertälje. Detta innebär halvtimmestrafik mellan Södertälje-Märsta.

Just nu ligger fokus på att räta ut trafiken ut mot Södertälje Centrum som just nu är väldigt oregelbunden. Något enstaka kort tåg kommer tyvärr köras på sträckan då en enhet saknats inne i depån.

Inför tisdagen ser det ut att kunna fungera ungefär som normalt, inga större nya snömängder ska komma under natten och flera växelfel har lagats under dagen. Kvarvarande växelfel bör inte orsaka några större störningar.

Beredskap 1 råder hos Trafikverket

Det innebär bland annat att extra resurser sätts in för snöbekämpning och att prioritering sätts på just snöröjning framför andra arbeten.

Generella vinterförberedelser

Inom järnvägen och pendeltågstrafiken görs flera förberedelser inför vintern för att klara snöväder så bra som möjligt. Detta innebär inte att all trafik kan köras som vanligt oavsett snömängd, men att det blir färre dagar under säsongen som resenärerna påverkas. Stor mängd snö på kort tid innebär alltid en trafikstörning påverkar såväl räls som tåg i större eller mindre omfattning.

Idag upplevs den lite större påverkan, framförallt på rälsen och växlarna.

Bland annat görs följande inför varje vinter för att minimera påverkan:

  • växelvärme slås på senast 1 november för att särskilt viktiga växlar på banan ska fungera även vid hård värderlek
  • reduceringsplaner (minskad trafik) förbereds för alla järnvägsföretag ifall läget blir väldigt ansträngt, dessa aktiveras beroende på vilken beredskapsnivå Trafikverket lägger sig på
  • extra kontroller görs av fordon för att minimera antalet fordonsfel till följd av vädret.
  • snöröjningsfordon och personal ställs i beredskap för att snabbt komma ut

Källa till artikeltexten: MTR pendeltågen