Stockholm city · I slutet av augusti och början av september kommer Malmtorgsgatan och Jakobsgatan att få ny beläggning. Arbeten sker nattetid på avstängda vägar för att störa så lite som möjligt.

Mellan klockan 21:00 och 05:00 är Malmtorgsgatan och Jakobsgatan helt avstängda för all trafik på grund av att beläggningen på gatorna kommer att bytas ut.

Asfalten byts ut på gatorna

För att säkerställa framkomligheten i Stockholm stad pågår regelbundna renoveringar avstadens gator. Nu är det dags att byta asfalten på Malmtorgsgatan och Jakobsgatan.

Tider och påverkan för arbetet

För att påverka trafik och resande i så liten utsträckning som möjligt kommer arbetet att pågå nattetid. Arbetet planeras ske nätterna 29 - 30 augusti samt 2 - 3 och 3 - 4 september mellan klockan 21.00 och 05.00. Mellan dessa tider kommer gatorna vara fullständigt avstängda för all trafik. Gående till fastigheter och hotell kommer kunna passera även när arbetet pågår.

Karta över arbetsområdet