Södermalm och Liljeholmen · Arbetet på Liljeholmsbron är avslutat.

Arbetet på Liljeholmsbron är avslutat och normal framkomlighet råder.

Stockholm stads trafikkontor genomför regelbundet arbeten för att underhålla stadens broar. Nu kommer de att göra ett arbete på Liljeholmsbron för att förlänga livslängden och säkerställa brons funktion. Arbetet beräknas pågå under perioden 2 – 14 september. 

Idag slår broklaffen, den del av bron som öppnas, när tunga fordon passerar över bron. Detta skadar bron och påverkar omgivningen negativt med buller. Staden behöver nu åtgärda problemet.

Karta över arbetet

Källa: Stockholm Stad 

Så påverkas du som reser

Bron kommer att ha begränsad framkomlighet för bilar, båtar och kollektivtrafik under veckorna som arbetet utförs.

Varning för plötslig köbildning Hornstull och mötande trafik på Liljeholmsbron. Norrgående trafik mot Hornsgatan använder yttre körfält över Liljeholmsbron. Avfarten till Liljeholmsvägen är avstängd, trafik hänvisas nästa avfart (Nybohovsbacken).

För dig som kör bil

På grund av tyngden från biltrafiken kommer den södra bron (riktning mot Liljeholmen) att vara helt avstängd för biltrafik under arbetet. Istället kommer den norra bron (mot Södermalm) att vara öppen för trafik i båda riktningar. 

Med anledning av detta är det begränsad framkomligheten i båda riktningar på Liljeholmsbron, välj om möjligt annan väg. Även risk för plötslig köbildning i Hornstull och mötande trafik på Liljeholmsbron.

För dig som åker kollektivt

Kollektivtrafiken kommer att påverkas under arbetet. För detaljerad information om resor under perioden för arbetet kan du använda SL:s reseinformation på sl.se.

För dig som cyklar eller går

Du som cyklar eller går kommer kunna använda både den västra och den östra bron som vanligt under arbetsperioden.

För dig som åker båt

Ingen båttrafik som är beroende av att Liljeholmsbron öppnas kommer att kunna passera mellan den 2 och 14 september. I övrigt påverkas inte båttrafiken av arbetet.

En utredning av broåtgärder startar under hösten 2019

Hösten 2019 startar vi en utredning av Liljeholmsbron. Bron behöver rustas upp och utredningens syfte är att komma fram till om bron behöver genomgå en större renovering eller bytas ut.

Vilken typ av broåtgärd som behöver utföras beror på vad utredningen kommer fram till. Utredningen är preliminärt färdig sommaren 2020 och under hösten 2020 bör ett inriktningsbeslut gällande val av broåtgärd kunna fattas. Byggstart är i nuläget planerat till tidigast 2022 men kan dock komma att ändras beroende på resultatet av utredningsarbetet.