Avstängningarna är nödvändiga för att kunna utföra viktiga arbeten. Tågtrafiken stoppas för att det ska vara säkert att arbeta på och intill järnvägsspåren, men också för resenärerna. Det kan kännas stökigt och besvärligt för dig som reser i påsk, men på sikt kommer dessa arbeten att leda till förbättrad framkomlighet för alla.

Trafikverket kommer bland annat att stänga av sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan. Det är för att kunna utföra arbeten som är en viktig del i upprustningen av Sveriges mest trafikerade tågsträcka. Även sträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg, som är en del av Mälarbanan, kommer att stängas av för arbeten som kommer att resultera i utbyggnad av järnvägen från två till fyra spår.

Karta över påskens banarbeten i Stockholm

Stockholm Central–Stockholms södra

Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra (ej Citybanan), den så kallade Getingmidjan, kommer att vara avstängd för trafik från den 18 april klockan 22.00 till den 23 april klockan 04.57.

Detta påverkar fjärr- och regionaltåg till och ifrån Stockholm Central söderut och kommer medföra förlängd restid. Under avstängningen utförs bland annat kabelarbeten och uppsättning av nya stolpar och bryggor för kontaktledningar.

Sundbyberg–Jakobsberg

Sträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg, på Mälarbanan, kommer att vara avstängd från den 18 april klockan 01.10 till och med den 23 april klockan 04.30.

Det påverkar regionaltåg mellan Stockholm Central och Västerås samt pendeltåg mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Under avstängningen kopplas två helt nya spår in som en del i utbyggnaden från två till fyra spår.

Stockholm Central–Solna station

Mellan Stockholm Central och Solna station genomförs arbeten etappvis under påsken, som kan påverka framkomligheten för fjärrtågs-, regional- och flygtågstrafiken på sträckan från Stockholm Central norrut mot Uppsala och Arlanda. Arbetena, som bland annat innefattar förbättring av signalsystemet för att kunna höja kapaciteten, kan komma att förlänga restiden.

Hemfosa–Nynäshamn

Sträckan mellan Hemfosa och Nynäshamn, på Nynäsbanan, kommer att vara avstängd från den 16 april klockan 02.00 till och med den 23 april klockan 04.00. Det innebär att det inte går några pendeltåg mellan Nynäshamn och Hemfosa under påsken.

Under avstängningen utförs arbeten med räls och växlar samt genomgång av kontaktledningar.

Häggvik–Skavstaby

På sträckan mellan Häggvik och Skavstaby, på Ostkustbanan, kommer flera förebyggande underhållsåtgärder utföras, som genomgång av kontaktledningar, lampbyten och slyröjning. Arbetena sker nattetid den 16 april klockan 00.20 till 18 april klockan 05.00 samt den 24 april klockan 00.20 till 26 april klockan 05.00.

Nykvarn–Södertälje

På sträckan mellan Nykvarn och Södertälje Syd Övre kommer underhållsåtgärder på järnvägen utföras under påsken. Det handlar om spårriktning och makadamkomplettering. Arbetena sker på natten mellan klockan 00.30 och 05.00 från den 23 april och under hela vecka 17.