Ombyggnation av väg- och cykelbanor kring Norra Barntorget påverkar framkomligheten.

Från tisdag 16 april till mitten av juni kommer ett arbete pågå på Torsgatan mellan Kammakargatan och Barnhusgatan. Under arbetstiden kommer Torsgatan mellan Kammarkargatan och Barnhusgatan att enkelriktas i riktning mot Vasagatan/T-centralen.

Barnhusgatan kommer att vara avstängd under byggtiden och trafiken leds om via Västmannagatan och sen via Kammakargatan för att nå Torsgatan, i nordvästlig riktning.