Realtidsinformation underlättar för bilister

Under byggandet av Förbifart Stockholm i Kungens kurva satsar Trafikverket på utökad information i realtid längs ett antal vägsträckor. Syftet är att ge trafikanterna bättre möjligheter att planera sin resa när trafikläget förändras.

Ett antal nya trafikinformationsskyltar kommer att visa ungefärliga restider för sträckor mellan södra och norra Stockholm. Skyltarna uppdateras kontinuerligt efter trafikläget och informationen visas vid förlängda restider.

Flyttbara trafikinformationsskyltar i byggområdet kommer dessutom att ge aktuell information vid arbeten som påverkar trafiken, som till exempel sprängningar.

Restider kommer att visas på trafikinformationsskyltar på tre nya platser:

  • Skylten på väg 226 i Tumba visar restider till E4/E20 trafikplats Gröndal via väg 226 eller via väg E4/E20.
  • På E4/E20 vid trafikplats Salem visas restider till trafikplatserna Fittja, Nyboda och Norrtull.
  • På E4/E20 vid trafikplats Fittja visas restider till trafikplatserna Nyboda, Norrtull och Järva krog.

Dessutom visar skylten på E4 vid trafikplats Frösunda restider till nya målpunkter jämfört med tidigare. De nya målpunkterna är trafikplatserna Fredhäll, Nyboda och Fittja.

Bild på skylt i Tumba som visar restiderExempel på restidsbudskap på skylten i Tumba (väg 226).

 Karta över trafikinformationsskyltar med restider