Jultrafiken

Helgtrafik · Under julen ger sig fler än vanligt ut i trafiken och det kan innebära köbildning, speciellt till och från Stockholm. Planera din resa och ta del av trafikinformation för en smidigare färd. God jul!

Du som trafikant kan hjälpa dig själv och andra i jultrafiken genom att ta del av trafikinformation innan avresa, ge dig ut i tid, köra enligt hastighetsbegränsningar, anpassa både bil och körning efter rådande väglag och ta pauser under resans gång.

Ta del av aktuell trafikinformation

Vinterväglag i kombination med många trafikanter på vägarna innebär fler olyckor än vanligt. Var därför uppmärksam på förändrad framkomlighet, även under din resa. Aktuell trafikinformation för stockholmsregionen hittar du som vanligt på Trafiken.nu. Reser du bortom regionens gränser så hittar du information om trafikläget, väglag och rastplatser på Trafikverkets webbplats på startsidan under Trafikinformation, väg. Lyssna även på radions trafikrapporter.

Välj rätt tid för avfärd

Vissa vägar är mer drabbade av jultrafiken än andra, speciellt de större vägarna som löper in och ut från Stockholm. För att undvika olyckor, förseningar och stress har vi tagit fram prognoser för var och när de största riskerna för köer förväntas bli i år. 

Så läser du diagrammen

Diagrammen visar en genomsnittlig trafikintensitet per timme baserat på historisk trafikdata från tidigare års jultrafik, med hänsyn tagen till avvikande resmönster under pandemin. Hänsyn är även tagen till när i veckan helgdagarna ligger. Siffran till vänster anger vilken starttimme rutan visar. Timme 10 visar alltså timmen mellan klockan 10 och 11.

Torsdag, fredag och lördag visar förväntad trafiksituation dagarna före jul, följt av julafton som i år inträffar på en söndag. Juldagen, Annandag jul och onsdagen visar förväntad trafiksituation i motsatt riktning dagarna efter julafton.

Förväntad trafikintensitet har delats in i tre färger; grön, gul och röd.

När diagrammet visar grönt innebär det att det förväntas vara nästintill friflödeshastighet på vägarna. Det är dock viktigt att komma ihåg att olyckor och andra akuta hinder snabbt kan förändra läget.

När diagrammet visar gult så innebär det att resan förväntas ha en restidsförlängning med över 20 %.

När diagrammet visar rött innebär det att restiden förväntas fördubblas, eller mer. Då är risken som störst för tät trafik, plötsliga köer och helt stillastående trafik.

E4 mot Uppsala

På E4 Uppsalavägen förväntas viss trängsel uppstå i riktning mot Uppsala under eftermiddagarna den 21 och 22 december. Dagarna efter jul ser framkomligheten god ut, men det kan uppstå något förlängda restider i infartstrafiken till Stockholm under eftermiddagen onsdag den 27 december.


Klicka på diagrammet för att öppna en större bild.

E4/E20 mot Nyköping och Eskilstuna

Dagarna före julafton är stora resdagar, framförallt den 23 december då trafikintensiteten förväntas ge mycket förlängda restider som följd. Efter jul när trafiken återvänder till Stockholm kan mycket förlängda restider åter förväntas, både under annandagen och onsdagen den 27 december.


Klicka på diagrammet för att öppna en större bild.

E18 mot Enköping

På E18 Enköpingsvägen förväntas trafiken vara mer intensiv under 21-23 december, framförallt under fredagen den 22 december. Dagarna efter julafton ser framkomligheten god ut bortsett från ett par timmar under eftermiddagen på annandag jul.


Klicka på diagrammet för att öppna en större bild.

E18 mot Norrtälje

Många reser mot Roslagen över jul och under torsdagen den 21 december och fredagen den 22 december förväntas något förlängda restider på E18 Norrtäljevägen.


Klicka på diagrammet för att öppna en större bild.