I riktning mot Göteborg centrum.

Fler kameror i samma område