Kameran är placerad på E6.E20 vid Gårdstensberget och är riktad mot Angeredsbron.

Fler kameror i samma område